Kamis , April 18 2024

BPM

Tugas Pokok

BPM mempunyai tugas pokok menetapkan garis – garis besar program, menilai program pelaksanaan BEM, serta memberikan pendapat, usul, dan saran kepada Pimpinan Sekolah Tinggi.

Fungsi

BPM adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi Mahasiswa di Sekolah Tinggi.

Keanggotaan dan Kepengurusan

  1. Keanggotaan BPM terdiri dari mahasiswa yang terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan pendidikan di Sekolah Tinggi.
  2. Kepengurusan BPM terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota pengurus lainnya yang terbadi dalam komisi – komisi.
  3. Masa kerja kepengurusan BPM adalah 1 (satu) tahun dan Ketua tidak dapat dipilih kembali untuk kepengurusan berikutnya.
  4. Tata kerja Kepengurusan BPM ditetapkan oleh rapat anggota.
  5. Kepengurusan BPM ditetapkan oleh Ketua Sekolah Tinggi.
  6. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pengurus BPM bertanggung jawab kepada Ketua melalui Pembantu Ketua III Sekolah Tinggi.